RGB


RGB (INSTALACJA MULTIMEDIALNA, 2014) - to rzeczywistość widziana przez pryzmat barw składowych obrazu emitowanego z ekranu telewizyjnego. To również próba zmierzenia się z uczuciem odrętwienia i pustki zrodzonej z postawy biernego obserwatora; chęć przedostania się poza pozorne poczucie komfortu dane oglądającemu. W RGB emocje uwięzione zostały w obraz

ach, poddane rygorowi płaszczyzn i koloru. Jeśli jest jakaś relacja z innym, to nie ma swojego początku, ani tym bardziej końca – oglądane obrazy zmieniają się tylko pozornie - ukazują oparte na tych samych gestach powtarzające się rytuały. Przynależą do składowych bycia, ale nie stanowią harmonijnej całości. W tej „rozłożonej” rzeczywistości wszystko drażni – począwszy od dźwięku, skończywszy na niewygodnym, szkolnym krześle, które w niczym nie przypomina wygodnego fotela z pokoju telewizyjnego. RGB to rozciągnięty w czasie ułamek sekundy, w którym barwy rozszczepiły się, aby ukazać smutną rzeczywistość, rzeczywistość więzienia.