Bio

Aleksandra Korszuń

Urodzona w 1979 roku. Fotografka i artystka intermedialna.

2010-2014 PWSFTViT im. Leona Schillera w Łodzi, Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej, kierunek: fotografia.
2006-2009 WSSiP w Łodzi, Wydział Filmu i Fotografii, kierunek: fotografia.

Od 2015 roku właścicielka studia fotograficznego (www.mustudio.pl),
w którym ma nieustanną okazję poszerzać swoje doświadczenie zawodowe i artystyczne. Jej pasja zawodowa to kreacja obrazu za pomocą różnych mediów: fotografii, filmu, grafiki komputerowej,
technik internetowych. Jest autorką licznych
plakatów, okładek do płyt, zdjęć i filmów modowych.
Artystka ze szczególnym zainteresowaniem
odnosi się do tego co niewidoczne, nieuświadomione.
W jej pracach wciąż aktualnym tematem
jest poszukiwanie mechanizmów, które mają
wpływ na nasze wybory i decyzje. Ze szczególnym zainteresowaniem odnosi się do ciała i napięć jakie powstają w obliczu odgrywanych ról w kontekście władzy i manipulacji. Ich wielość stanowi stałe wyzwanie i chęć nieustającego odkrywania czym
 lub kim w istocie jest człowiek; gdzie zaczyna,
a gdzie kończy się granica własnego JA.Born in 1979. Photographer and intermedia artist.

2010-2014 Leon Schiller Film School In Lodz Department of Photography and Television
Production, faculty: photography
2006-2009 The Higher School of Art and Design in Lodz, Department of Film and Photography Faculty: Photography

Since 2015 the owner of Photo studio (www.mustudio.pl), where she has ongoing opportunity to broaden her professional and artistic experience.
Her professional passion is image creation
with the use of various media: photography,
film, graphic design, internet techniques.
She is the author of multiple posters, covers, photographs and fashion films.
The artist is especially focused on what is invisible
or of what one is unaware. The theme still present
in her works is searching for mechanisms which influence our choices and decisions.
She refers to the body and tensions which appear
while performing |roles in context of power and manipulation. Their multitude is a constant challenge and evokes the urge to discover what or who is a man
in his essence; where the limit of one SELF begins
and where it ends.