impresje

Video do wystawy fotografii Marka Poźniaka "The 7th Day" w Galerii Imaginarium (Łódzki Dom Kultury), w oparciu o fotografie autora do utworu Loosing zespołu L.Stadt.

IMPRESSIONS
Video to Marek Poźniak photo exhibition "The 7th Day" in Imaginarium Gallery (Łódzki Dom Kultury), based on author’s photographs for the song Loosing by L.Stadt.